Norge

Habilitet

Hva er habilitet?

---

Habilitet

  • Ordet «habilitet» handler om tillit. Personer som tar beslutninger, skal ikke være på noens side. De skal ikke tjene på beslutningen personlig. Er det tvil om dette, kan personen være inhabil. Da må de la være å blande seg i saken.
  • Anniken Huitfeldt er utenriks-minister. Hun tar viktige beslutninger. Disse kan ha positive eller negative følger for selskaper. Samtidig har mannen hennes kjøpt aksjer. Han har eid deler av flere selskaper.
  • Hun sier hun ikke visste om aksjene. Og at hun ikke har gitt mannen informasjon han kan tjene på. Ektemannen har beklaget kjøp av aksjer i en e-post til avisa VG.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå