Klar Tale følger:

Utenriksdepartementet

Siste utgave