Tema

– For omtrent all natur er den største trusselen den samme

Mennesker vil bygge hytter og hus. Men det skader skogen og naturen rundt oss. – En krise, sier forsker.

Klima og miljø har vært et tema i lang tid. António Guterres snakker om det stadig vekk; utslipp av klimagasser og hogging av skog.

– Det kveler planeten vår, sier FN-sjefen.

Mennesker vil utvikle seg videre. Men hvordan kan vi leve sammen med naturen samtidig? Er det faktisk mulig å få til?

Rannveig Margrete Jacobsen forsker på skog og natur. Hun jobber ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– For omtrent all natur og alle arter er den største trusselen den samme. Mennesker, sier Jacobsen til Klar Tale.

Mennesker vil bygge mer. For å skape en bedre økonomi. Vi bygger hytter, hus og kontor landet rundt.

For hva skal til for at vi skal kunne bygge ei ny hytte? Jo, vi er nødt til å hogge skog, sprenge fjell eller pløye jorda som er der fra før. Og dette fører til store problemer for skogen og naturen, som igjen skaper problemer for oss mennesker. For vi trenger naturen.

Kanalen NRK har forsøkt å fortelle om dette. I programmet «Oppsynsmannen» reiste de rundt for å se hvordan skogen ble bygget ned.

Vi har kun 1,7 prosent urskog igjen, ifølge forskning.no. Slik skog har utviklet seg naturlig og i lang tid. Den har ikke blitt påvirket eller forstyrret av mennesker på noen måte.

Dette er krise, ifølge Jacobsen. Hun sier at urskog er viktig for å hindre at klimaendringene blir verre.

Årsaken er at skog og planter fanger karbondioksid (CO2) fra lufta. Så lenge skogen lever, er den et viktig lager for stoffet karbon. Men karbon kan slippes fri igjen. Og binde seg til oksygen og bli CO2, hvis noen hogger eller brenner skogen.

Hva har CO2 og klima med hverandre å gjøre?

Gassen CO2 er ikke farlig i seg selv. Den gjør at vi kan bo på jorda. Men dette gjelder moderate mengder. Måten vi mennesker lever på, skaper problemer. I form av for mye CO2. For mye CO2 i atmosfæren vår varmer opp jorda i for stor grad.

Bruk av olje, gass og kull fører til utslipp av CO2. I tillegg er det å fjerne skog dårlig for planeten vår. Trærne fanger og lagrer CO2, slik at den ikke ender i atmosfæren.

– Det er mye karbon som er lagret i skog. Trærne fanger karbon i blader, greiner, stamme og røtter. Mye av karbonet går også lenger ned enn røttene.

Om du er usikker på om du skal felle skog eller la det dø, bør du la det dø, ifølge Jacobsen.

– Hvis treet får dø i skogen, er det også mye av karbonet i stamme og greiner, som går over i jordsmonnet. Derfor er mye av karbonet i skogen lagret i jorda.

Jordsmonn er det øverste laget på jorda, hvor planter vokser. Jordsmonnet gir næring og støtte til plantene. Jacobsen sier at det aller viktigste vi gjør, er å ta vare på jorda og skogen.

– Skogen gir oss ren og frisk luft, sier Jacobsen.

– Den holder på vannet i jorda og hindrer flom. Den produserer sopp og bær, og er et hjem for mange dyr.

Mange av dyrene er også avhengige av hverandre for å overleve. Samtidig som mange også er avhengig av planter og skog. Det er flere økosystem, sier Jacobsen.

– Mange insekter er for eksempel viktige for pollinering av planter. Mange bidrar til nedbryting av døde dyr, planter og møkk.

Hun sier at vi kanskje ikke merker noen forskjell akkurat nå. Men om alle dyrene og insektene forsvinner, vil vi merke forskjell. Og derfor må vi stoppe å bygge ut så mye som vi gjør, ifølge Jacobsen.

– Vi må oftere si nei til å bygge ut mer. Vi må heller si ja til flere eventyrskoger.

– Naturen kan ikke alltid tape, sier Jacobsen.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå