Verden

Hvor farlig er egentlig atomvåpen?

Ei atombombe kan ødelegge en hel by. To land i verden har nesten alle atomvåpnene.

Russlands krig i Ukraina skaper på nytt frykt for atomvåpen. Og nå skal Russland ha sendt atomvåpen til nabolandet Belarus.

– Vi har missiler og bomber, hevder presidenten i Belarus.

Russlands president Vladimir Putin truer gjerne Vesten. Han minner om makta han har; atomvåpen. Blant annet vil han holde forsvars-samarbeidet Nato på avstand.

Frykten for en atomkrig er igjen aktuell. Sist gang var den kalde krigen. Men hva er vi egentlig redde for?

Mange av oss husker kanskje bildene fra Hiroshima og Nagasaki. USA brukte atombomber for å sprenge de japanske byene under andre verdenskrig. Mellom 150.000 og 200.000 mennesker ble drept. Og store deler av byene ble ødelagt. USA er det eneste landet som har brukt et atomvåpen mot et annet land.

Mye har endret seg siden 1940-tallet. Både våpnene i seg selv og hvem som har dem. I dag har USA og Russland flest atomvåpen.

– Over 90 prosent av atomvåpnene er det de to landene som har, sier Tuva Krogh Widskjold til Klar Tale. Hun jobber for ICAN. De jobber for at verdens land skal slutte med atomvåpen.

---

Atomvåpen

 • Ni land har til sammen 9.576 atomvåpen klare til bruk, ifølge rapport.
 • Russland, USA, Storbritannia, Frankrike, Israel, Pakistan, India, Kina og Nord-Korea.
 • Russland og USA her flest atomvåpen.
 • USA har 5550 atomvåpen. Mens Russland har 6255, ifølge tall fra 2021 fra FN.

---

Det finnes flere ulike typer atomvåpen. Vi snakker mest om strategiske atomvåpen og taktiske atomvåpen.

 • Strategiske atomvåpen kan skytes mot hvilket som helst land og treffe. De kan enten bli fraktet med bombefly eller missiler. De er så kraftige at de vil kunne ødelegge en hel by eller større områder.
 • Taktiske atomvåpen kan nå mål som ikke er så langt unna.

Putin har skapt frykt hos folk, sier Widskjold.

– Vi opplevde at folk var redde, sier hun.

Folk kjøpte seg jod-tabletter og bedret beredskapen sin. Blant annet ved å lagre vann og hermetikk.

Hun sier at det har blitt litt bedre nå. Og at folk er mindre redde. Men det er vanskelig å snakke om atomvåpen, uten å si at det faktisk kan gå skikkelig galt.

– Rett etter krigen snakket vi ikke så mye om følgene av et angrep. Vi snakket det litt ned framfor å si hvor farlig det faktisk er, sier hun.

Widskjold trekker fram et eksempel på hvor farlig et angrep kan være. De to bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, hadde mellom 15 kilotonn og 20 kilotonn med sprengstoff. Mens den største bomben i dag har 100 megatonn med sprengstoff.

– Hvordan jobber verdens land med å ikke lage flere atomvåpen?

– Ikkespredningsavtalen, sier Widskjold.

Avtalen er den viktigste internasjonale avtalen om atomvåpen. Den ble laget 1. juli 1968. Nesten alle verdens land har skrevet under på avtalen. Men det er fire land som ikke har gjort det. Nord-Korea, Israel, India og Pakistan.

Widskjold sier avtalen har tre viktige punkter.

 1. Fem land hadde atomvåpen da avtalen ble skrevet under. Ingen andre skal lage atomvåpen.
 2. Alle land skal bruke atom-teknologi til fredelige formål, og ikke krig.
 3. Landene som har atomvåpen, skal ikke lage flere. De skal heller kvitte seg med våpen de har.

Widskjold og ICAN jobber for å forby alle former for atomvåpen. De forsøker også å oppfordre USA til å ikke ha så mange atomvåpen i andre land.

– USA har vært det eneste landet som har plassert ut atomvåpen hos andre land. Både Tyskland, Italia, Nederland, Belgia og Tyrkia. Det er skremmende, sier hun.

Nå skal også Russland ha gjort det samme.

ICAN ønsker å begrense og hindre at flere land skal få atomvåpen. Derfor jobber de sammen med FN om en avtale. De ønsker at flere skal skrive under på den. Avtalen heter FNs atomvåpenforbud.

Norge er et av landene som ikke har skrevet under. Flere norske parti vil at Norge skal skrive under. Blant dem er Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Høyre og Fremskrittspartiet sier de ikke vil. Arbeiderpartiet mener det bør være et mål å skrive under, ifølge Widskjold.

---

Kort om saken

 • Atomvåpen er så kraftige at det kan ødelegge hele byer.
 • Flere organisasjoner jobber for å hindre at flere land skaffer seg atomvåpen.
 • USA og Russland har 90 prosent av alle atomvåpnene i verden.

---

Siste utgave

På forsiden nå