Mening
Bildet viser en hånd som skriver bokstaver på en tavle.

De viktige møteplassene

I møte med andre mennesker får innvandrere utviklet språket. Det er nøkkelen til å bli enda mer intergrert.

Korona-pandemien har skapt nye møteplasser. Digitale språkkafeer gjør at flere kan møtes, til andre tider enn ellers. Deltaker Sándo Nagy har lært mye av språkkafeen. Han håper folk kan møtes fysisk etterhvert. Flere andre forklarer også hvor viktig møteplasser er for integrering i Norge.

I møte med andre mennesker får innvandrere utviklet språket. De får nye venner, på tvers av land og kultur. De finner et fellesskap i mer enn bare det norske språket. Det er ingen tvil om hvorfor språkkafeene er viktige og gode.

Frivillige gjør et fantastisk arbeid med å drive språkkafeene. Men det er langt fra nok for å at folk lærer norsk. De nye i Norge må ha god, offisiell opplæring i norsk. Det finnes i dag. Men det stilles også strenge krav for hvor rask fremgang folk må ha. Da må det finnes andre steder hvor folk kan få brukt språket.

Vi må åpne enda mer opp i nye grupper og på nye arenaer. I friluftslivet, til treff i hagen og eller i idretten. Der snakker folk sammen og blir kjent. Det er nøkkelen til å bli enda mer intergrert og bedre i det norske språket.

Mer fra Mening

Siste utgave

På forsiden nå