Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Ingen steder å gjemme seg

Tenk deg et samfunn der noen visste hvor du var hele tiden. Hvem du snakket med. Det du snakket om. Og hvor du beveget deg. Slik er virkeligheten dersom alt av overvåking blir lov.

Det kan være gode grunner for å overvåke. Som å hindre terror eller annen kriminalitet. Men fortsatt vil noen måtte sjekke all informasjonen fra overvåkingen for å hindre dette. Derfor er det  viktig med strenge regler.

Datatilsynet er skeptisk. Særlig til hvor lenge overvåkingen skal vare. Hvor lenge synes du det er greit at noen lytter til din telefon? Og hva hvis feil personer får tak i informasjonen?

Venstre-leder Trine Skei Grande mener vi må verne om det som er privat. Men overvåkingen vil gjelde alle. Flest av oss er ikke kriminelle.

Det er trygt at norske myndigheter passer på oss. Men overvåking må bare skje etter nøye vurdering. Vi har allerede mistet mye frihet med trusler og endringer i samfunnet.
Over-våking vil trolig ikke gi oss mer frihet.