Norge

Mann som ble dømt i Nav-saken, er frikjent

Høyesterett har frikjent en mann som var dømt i Nav-saken. Det vil bety mange av de som ble dømt i lignende saker.

En mann i 60-årene ble dømt til fengsel for å ha svindlet Nav i 2017. Årsaken var at han var i Italia i til sammen 349 dager mellom mai 2010 og 2012. Det hadde han ikke fortalt Nav om. Dermed ble han dømt til 75 dager fengsel.

Men Nav hadde tolket reglene feil. Det gjorde også flere domstoler i Norge. For mannen hadde rett til å være mye i Italia. Han hadde heller ingen plikt til å si fra til Nav om det.

Mannen er en av de dømte i Nav-skandalen. Mange har blitt pålagt å betale penger tilbake til Nav, og andre har blitt dømt til fengsel. De ble dømt for å ha reist til andre land mens de mottok trygd i Norge. Det var etter norsk lov forbudt, med mindre Nav har sagt at det er lov i en kort periode. Men det var lov ifølge EØS-reglene. Og de er viktigere enn reglene i Norge.

Dermed var både forsvarer og sette-riksadvokaten enige. De ba om full frifinnelse for mannen.

Saken kan få store følger. Efta-domstolen mener at Nav-skandalen har pågått siden 1994. Norske myndigheter har så langt sagt at det har blitt tolket feil siden 2012. Saken som ble behandlet i dag var derfor viktig for de som ble dømt for noe lignende før 2012. De kan nå få en sjanse til å bli frifunnet. Det er ventet det kan gjelde for litt flere enn 80 saker der folk er uriktig dømt for trygdesvindel

Det er ventet at dommen vil skape presedens for drøyt 80 saker der folk kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel.

Klar Tale har snakket med flere av de dømte, som sier de ikke forsto. En av dem er en mann fra Hellas, som bor i Bergen. Han har bodd i Norge i nesten 40 år, men har vært i Hellas for å hjelpe moren. Det har han gjort mens han også for trygd (AAP - arbeids-avklaringspenger). Nav har innrømmet at det var feil å kreve penger fra ham for tiden etter 2012. Men de har ventet med å innrømme feil før 2012, inntil det kom en dom som handlet om den perioden. Det har skjedd i dag.

Klar Tale laget også en lengre sak om skandalen i vår. Den handlet om at mange ikke hadde forstått hvilke reglene de skulle følge, eller at de trodde at de hadde lov. Du kan lese en kort versjon av “De som ikke forsto” her.

---

Fakta: Vanskelige Nav-regler

  • Klar Tale sjekket 77 dommer i Nav-skandalen.
  • Nesten én av tre dømte sier de ikke forsto Navs regler. I tillegg sier flere at de ikke forstår reglene.
  • Likevel ble de dømt for bedrageri.

---Siste utgave

På forsiden nå