Norge

Kan forkjølelse gjøre barn immune mot korona?

Ja, sier noen. Forskere har studert hvordan korona-viruset påvirker barn. Noen funn kan tyde på at barn er immune.

Under pandemien merket leger og forskere at barn som fikk korona, ble mindre syke enn voksne. Sannsynligvis er det mange årsaker til dette. En av dem kan være at de beskytter seg bedre mot forkjølelse.

Årsaken er at de er blitt smittet av en spesiell type korona. Som igjen fører til at de kan bli immune, ifølge forskere.

Dette viruset har vært her ei stund og lenge før pandemien. Forskerne sier det er minst fire av dem.

Forskere ved Karolinska institutet har sett på det. De har også jobbet med forskere fra Norge og Sveits.

– Målingene våre viste at de fleste blir immune mot forkjølelse-korona før de er fem år gamle. Det sier Fridtjof Lund-Johansen. Han jobber som immunolog ved Universitetet i Oslo.

Han sier det har noe med antall celler å gjøre. Og at det derfor kan være at barn blir mindre utsatt for alvorlig sykdom enn eldre.

Forskerne tok blodprøver fra 48 barn. Alle var fra 2 år til 6 år. De tok også prøver fra 94 voksne, som ble tatt før pandemien. De studerte også blodprøver fra 58 personer som nylig var blitt friske etter korona.

– Vårt bidrag til denne studien var å måle antistoffer mot ulike virus, sier Lund-Johansen.

Resultatene de har funnet tyder på at flere barn kan ha utviklet beskyttelse mot korona.

---

Hva er antistoffer?

  • Antistoffer er proteiner som kjemper mot infeksjoner. Og hjelper deg med å holde deg frisk.

---

Funnene viser også hvordan dette utvikler seg. Det endres også over tid. Viruset som fører til beskyttelse mot korona blir dårligere med alderen. Jo eldre du blir, jo dårligere beskyttelse.

– Sammen med Folkehelse-instituttet har vi sett på blodprøver fra Norge. Alt fra folk som er 0 år til 90 år gamle. De viser det samme, sier Lund-Johansen.

Forskerne mener studie kan være viktig. Det kan hjelpe med å utvikle og se på vaksiner i framtiden. Kunnskapen kan føre til at vi lager vaksiner rettet mot alder.

Nå skal forskerne se på flere aldersgrupper. De skal se om de kan finne noe lignende der.

---

Kort om saken

  • Forkjølelse kan gjøre barn immune mot korona.
  • Det har forskere funnet ut.
  • Nå skal de se på om det gjelder andre aldersgrupper også.

---

Siste utgave

På forsiden nå