Norge

Nordmenn blir stadig mer positive til innvandrere

Nordmenns holdninger til innvandrere har blitt mer positive med årene.

87 prosent er enig i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Det viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rapporten ser på nordmenns holdninger. De har fått spørsmål om ulike sider ved innvandring og flyktninger. De har blitt spurt om politikken rundt dette.

Holdninger til innvandrere har blitt mer positive. Resultatene viser at denne trenden fortsetter.

– De fleste er komfortabel med å få en innvandrer som hjemmehjelp, lege eller nær kollega, står det i rapporten.

Samtidig som holdningene blir mer positive, har flere kontakt med innvandrer. De fleste har positive erfaringer med dette. Flest har kontakt på arbeidsplassen.

– Vi ser en klar sammenheng mellom holdninger og kontakt med innvandrere, står det i rapporten.

Det er også forskjell på hvor høy utdanning folk har. Folk med høyere utdanning er mer positive, viser rapporten. Kvinner er ofte mer positive enn menn. Unge har også en mer vennlig holdning enn eldre.

By og land skiller seg i undersøkelsen. Der det bor mange folk, er flere positive.

Den generelle trenden er tydelig. Tidlig på 2000-tallet var svarene annerledes. Få mente det burde bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Kun fem prosent.

22 prosent mener dette i dag.

– Det siste året kan krigen i Ukraina og strømmen av flyktninger herfra ha spilt en rolle, skriver SSB.

Flere i landet er også mer positivt innstilt til kulturelt mangfold. Færre mener at det burde være et mål for innvandrere å bli så like nordmenn som mulig. Færre ser også på innvandrere som en kilde til utrygghet.

Siste utgave

På forsiden nå