Norge

Flere innvandrere bor på bygda

Mange innvandrere blir boende i den første kommunen de kommer til.

Flere innvandrere i Norge bor på bygda. Det har endret seg de siste tjue årene. Årsaken er at de blir værende i den første kommunen de bor i. Den er ofte mindre sentral.

Integrerings- og mangfolds-direktoratet (Imdi) presenterer en ny rapport mandag. Den heter «Hvordan går det med integreringen?».

Den viser at færre innvandrere enn før søker seg til sentrale strøk.

– Vi tror det er flere årsaker til dette, sier Lisbeth Fransplass Røren i en pressemelding. Hun er konstituert direktør i Imdi.

Røren sier at mange starter tiden sin i Norge på mindre sentrale steder.

Oslo er den mest sentrale kommunen i Norge. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). De har sett på hvor nært arbeidsplasser er folk. Og andre tjenester folk trenger. Etter Oslo kommer Lørenskog, Skedsmo og Bærum.

– Flere innvandrere blir værende i den første kommunen de bor i. Færre flytter til mer sentrale strøk enn tidligere, sier Røren.

Dette er den fjerde slike rapporten. Rapporten har sett på hvordan det går med integreringen i Norge. Når det gjelder ting som utdanning, arbeid og økonomi.

Rapporten har funnet andre trender. Blant annet er flere positive til innvandring og integrering. Samtidig opplever flere innvandrere diskriminering enn andre grupper.

Stadig flere barn og unge med innvandrer-bakgrunn fullfører videregående. Flere tar også høyere utdanning. Men det er fortsatt flest innvandrergutter som faller fra på videregående.

Mange barn med innvandrer-bakgrunn vokser opp i familier med lav inntekt.

– Mye går bra med integreringen i Norge. Samtidig skal vi alltid stå på for å gjøre integreringen enda bedre, sier Marte Mjøs Persen i pressemeldingen. Persen er minister for arbeid og inkludering.

Det er særlig viktig at folk kommer ut i jobb, sier Persen. Hun mener arbeidsplassen er et viktig sted for integrering.

Imdi vil følge utviklingen nøye. Særlig hvordan krigen i Ukraina påvirker innvandringen til Norge, sier de. De vil følge med på arbeidet kommunene gjør med integrering.

– Norge har tatt imot historisk mange mennesker drevet på flukt de siste atten månedene. Vi ønsker å lære av erfaringene vi har gjort oss så langt, sier Persen.Siste utgave

På forsiden nå