Norge

Eksperter har sett på tall om barn og overvekt

Barn med innvandrer-bakgrunn har større sjanse for å være overvektig, enn barn uten innvandrer-bakgrunn. Det viser nye tall fra Folkehelse-instituttet (FHI).

Folkehelse-instituttet (FHI) har sett på tall om overvekt blant barn på 8 år. Det viser seg at barn som har foreldre som er innvandrere oftere er overvektig. Enn barn som ikke har innvandrer-bakgrunn.

Tallene de har brukt er hentet fra Barnevekst-studien. Studien har målt tredjeklassinger sin høyde, vekt og størrelse rundt livet.

Barna ble delt inn i to hovedgrupper. De uten innvandrer-bakgrunn og de med. Av de 8.858 som deltok hadde 15 prosent av dem innvandrer-bakgrunn.

Barn med bakgrunn fra Sør-Europa og Øst-Europa hadde større sjanse for overvekt. Det samme gjaldt barn fra Asia.

Hvor høyt utdannet foreldrene var, påvirket ikke resultatet, ifølge FHI.

Siste utgave

På forsiden nå