Norge

Lærere vil ha regler for bruk av KI

85 prosent av lærere i vidergående vil har regler for kunstig intelligens (KI) i skolen.

Utdanningsnytt har undersøkt. De har spurt lærere i videregående skole om KI. Seks av ti sier de har tatt elever i å jukse med KI. Nesten halvparten har endret måten de vurderer elevene på etter KI kom.

85 prosent sier de vil ha nasjonale regler for bruk av KI i skolen.

Seks av ti lærere svarer at de er usikre på hvordan de kan bruke KI i jobben. Like mange har ikke fått tilbud om opplæring fra arbeidsgiver.

Sindre Lysø jobber i Kunnskapsdepartementet. De har ikke vurdert statlige regler for KI. Det har han tidligere sagt til Utdanningsnytt. Men Utdanningsdirektoratet er bedt om å jobbe «godt og raskt». Det er for å finne gode løsninger for hvordan lærere kan bruke teknologien.


Siste utgave

På forsiden nå