Norge

Hver måned dør to personer på jobb i Norge

Klemt i hjel. Falt i døden. I noen yrker kan en vanlig arbeidsdag føre til at pappa aldri kommer hjem fra jobb.

Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært unngått og at en del arbeidsgivere ikke forebygger godt nok. Det er ikke akseptabelt at folk dør på jobb.

Det sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet til Klar Tale.

I noen bransjer er de ansatte mer utsatt for risiko enn andre. Siden 2019 har mellom 26 og 31 arbeidstakere dødd årlig på en norsk arbeidsplass. Totalt døde 141 arbeidstakere i perioden 2019 til 2023. Om lag halvparten jobbet innen bygg og anlegg, og transport og lagring. De aller fleste er menn, nærmere bestemt 139 av de døde.

Blir det gjort nok for å unngå de mest alvorlige ulykkene? Antakelig ikke. For der det går galt, har arbeidsgiver ofte ikke gjort nok for å forebygge. I de mest alvorlige ulykkene er det ofte små marginer som avgjør om en person blir alvorlig skadet eller omkommer, sier Arbeidstilsynet.

Seem sier videre at ansvaret ligger hos arbeidsgiver:

– I mange av dødsulykkene manglet det gode nok tiltak for å unngå ulykken.

Det er viktig at arbeidsgivere jobber systematisk med sikkerhet hver dag, påpeker Arbeidstilsynet. Ikke minst i bransjer der de ansatte er ekstra utsatt for risiko.

Dessverre er det ikke slik i praksis, selv om tallet på dødsulykker i 2023 var lavere enn årene før. I fjor var det 26 dødsfall på jobb. Selv om mange jobber godt og systematisk med sikkerhet, er det et stort potensial for å forhindre flere arbeidsulykker, sier Arbeidstilsynet.

Reglene som stiller krav til norske arbeidsplasser, blir ofte brutt. I 2023 var Arbeidstilsynet på over 700 tilsyn etter arbeidsulykker. I 62 prosent av tilsynene fant de brudd på reglene.

En arbeidsgiver skal sørge for gode og effektive tiltak for å redusere risiko på jobben. Det kan bety alt fra god opplæring til sikring.

– Mennesker kan gjøre feil. Da gjelder det både å gjøre det man kan for å begrense mulighetene for feil, og å sikre at disse feilene ikke får store konsekvenser, sier Seem.

Er det situasjoner på din arbeidsplass som du opplever som farlige, bør du varsle om disse.
Siste utgave

På forsiden nå