Norge

Flere kvinner under 30 år tok abort

Det var flere aborter i 2023 enn i 2022, viser nye tall.

Tall fra Abortregisteret viser at flere kvinner tok abort i 2023 enn året før. Det ble tatt 6,7 prosent flere aborter. For første gang siden 2008 er det tatt flere aborter.

De fleste abortene blir tatt i uke 9, med medikamenter.

Blant kvinner under 30 år var økningen størst i antall aborter. Den var på 10 prosent sammenlignet med året før.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå