Norge

Slik vil de styrke Forsvaret

Regjeringen vil bruke mye penger på Forsvaret de neste 12 årene.

Regjeringen la fram en ny plan for Forsvaret fredag. De vil styrke forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner. Pengene skal fordeles over de neste 12 årene.

– Vi trenger et forsvar som er tilpasset dagens situasjon og trusselbilde. Denne planen er et historisk løft for Forsvaret, sier Jonas Gahr Støre. Han er statsminister.

Regjeringen vil samlet bruke 1.624 milliarder kroner. Budsjettet til forsvar blir nesten dobbelt så stort som i dag.

De vil særlig styrke sjøforsvaret. De skal kjøpe nye fregatter, ubåter og andre fartøy. Planen har også en historisk satsing på beskyttelse mot trusler fra luften.

Hæren skal utvides fra en til tre avdelinger. Det skal være én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Heimevernet skal få flere soldater. Målet er totalt 45.000 soldater i Heimevernet.

– Når verden er urolig, må vi bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar og nasjonal beredskap. Det sier Trygve Slagsvold Vedum. Han er finansminister.

Vi må ha evnen til å forsvare oss ved krise og krig, sier Støre. Et sterkere forsvar vil skremme trusler utenfra, mener han.

– Norge truer ingen og Nato truer ingen, men vi må ha evnen til å forsvare oss.


Siste utgave

På forsiden nå