Klar Tale følger:

Sandnes

Elevene på en skole i Sandnes fikk forbud mot å klemme hverandre i friminuttene.

Siste utgave