Klar Tale følger:

Videregående skole

For fire år siden kom en ny regel om fravær. Hva har dette ført til?

Høyre går til valg på bedre klima og bedre resultater for videregående skole.