Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Derfor skriver vi om «Maris» historie

Seksuell trakassering er misbruk av makt. Det gjelder også hvis du har en lederrolle og personen som trakasseres er politistudent. Derfor deler vi «Maris» historie.

Flere politistudenter har opplevd seksuell trakassering i politiet. Forskere har kartlagt dette. Saken ble kjent onsdag.

Klar Tale har snakket med den tidligere politistudenten «Mari». Det hun forteller er rystende. Hun snakker om oppførsel og måter å være på som er klar seksuell trakassering. De skjedde fra en politimann i en lederrolle mens hun var student. En person hun måtte forholde seg til i praksis i politiet.

«Mari» turte ikke varsle om saken. Hun fryktet for sin rolle i politiet. Hun er fortsatt redd. Derfor ønsker hun ikke at Klar Tale forfølger saken videre.

Påstandene er svært alvorlige. Og alvorlige for den overordnede det gjelder. Derfor har Klar Tale også tatt bort informasjon som kan bidra til identifisering av både studenten og lederen. Vi har samtidig veid vernet av kilden opp mot retten mot samtidig imøtegåelse, og hvilke følger saken kan få for de involverte.

Klar Tale har sett dokumentasjon på det «Mari» forteller. Vi kjenner detaljer rundt saken som gjør at det er mulig å ettergå. Men av hensyn til varsleren, velger vi å følge den videre på et overordnet nivå.

Politidirektør Benedicte Bjørnland reagerer kraftig på «Maris» historie om seksuell trakassering.

Klar Tale mener at «Maris» historie er så viktig at den må fram i offentligheten. Bare slik kan kulturen i politiet endres.

Seksuell trakassering er misbruk av makt. Det gjelder uansett. Også hvis du har en lederrolle i politiet og personen som trakasseres er politistudent. Det må ta en slutt.