Norge

Er vi gode på integrering?

Og blir innvandrere diskriminert? En ny, stor undersøkelse sier hva folk mener.

Hva mener folk i Norge om innvandring? Hva mener vi om tema som integrering og diskriminering?

Forskere har funnet svar. De jobber ved Institutt for samfunns-forskning. Nå er undersøkelsen Integrerings-barometeret 2020 ute.

Ønsker vi oss flere eller færre innvandrere? Her har folk delte meninger, forklarer Jan-Paul Brekke til Klar Tale.

– Rundt tre av ti mener det kan komme flere til Norge, sier forskeren.

Men fire av ti ønsker at det kommer færre innvandrere. Resten av de spurte er fornøyde med slik det er i dag, viser tallene.

Disse svarene har endret seg lite de siste årene.

Folk skiller mellom grupper av innvandrere. 40 prosent tar gjerne imot flere flyktninger. Men de spurte er mindre positive til å ta imot asylsøkere. Det samme gjelder folk som vil bo i Norge med familien – familie-innvandrere.

Barometeret tar for seg mange ulike temaer. Og noe har forandret seg fra tidligere, sier Brekke.

De har spurt folk om diskriminering av innvandrere.

Over åtte av ti personer mener det skjer diskriminering i Norge, viser funnene i år. Det er et høyt tall sammenlignet med tidligere.

– Det er ny rekord, sier Brekke. Han mener da i barometerets historie. Det første kom i 2005.

Mange mener slik diskriminering av innvandrere skjer når bedrifter velger folk til jobber.

Færre av de spurte tror at diskriminering skjer i kontakt med politiet. Men noen sier at de tror det skjer.

Folk i hele verden har protestert den siste tiden. De krever rettferdighet for George Floyd. Politiet i USA pågrep afro-amerikaneren. Han døde.

Brekke sier at deres undersøkelse er gjort før dette skjedde i USA.

Han tror slike hendelser gjør folk enda mer bevisst på temaer som rasisme og diskriminering.

De aller fleste blir opprørt av rasisme, ifølge svarene i undersøkelsen.

Hvordan står det ellers til med integreringen i Norge? Får innvandrere bli med i samfunnet? Folk er lite imponert.

Bare én av fem mener at integreringen går bra. Nesten halvparten mener den fungerer ganske eller veldig dårlig.

Dette har folk stort sett ment de siste 15 årene.

De spurte sier at kunnskap i norsk språk er veldig viktig. Det samme gjelder for jobb. Innvandrere må dele de grunnleggende verdiene i Norge, mener mange.

Det er ikke bare innvandrere som har ansvar for dårlig integrering. Myndighetene og resten av befolkningen må ta sin del av skylda, mener mange.

Dette integrerings-barometeret er nummer ni i rekken. Institutt for samfunns-forskning har laget undersøkelsen for andre gang.

Siste utgave

På forsiden nå