Norge

Hun mener Breivik ikke er blitt mindre farlig

Anders Behring Breivik er fortsatt farlig. Han endrer taktikk etter hva han selv tror er best for ham. Han er ikke til å stole på. Det mener psykiater Randi Rosenqvist.

– Når han sier noe, så tror han på det når han sier det. Men han kan senere mene noe annet. Det gjør at det ikke er mulig stole på ham, sa Randi Rosenqvist da hun vitnet i retten onsdag. Hun var der som psykiatrisk ekspert.

Ingen andre psykiatere har fulgt Anders Behring Breivik like tett som Randi Rosenqvist. Hun har laget flere vurderinger av hvor stor risiko han utgjør. Den første ble laget i 2013. Den siste ble laget i fjor, da Breivik ba om å slippe ut fra fengsel.

Hun mener at Breivik ikke har skjønt hva som skal til for at han skal kunne slippe fri.

– Han har ikke skjønt at det er forestillingene hans som må endres. Han tror at hvis han sier seg enig i åtte steg han har funnet på for å bli avradikalisert, så er det endring. Men det er noe med måten som han tenker på som er gal, sa Rosenqvist i retten.

– De første tre-fire årene var vi bekymret. Vi tenkte at han kunne bli depressiv eller kanskje psykotisk hvis han tok innså hva som var situasjonen, sa hun.

Men de siste sju årene har hun vært sikker. Hun tror Breivik vil mene det samme politisk også i årene som kommer. Hun tror bare at han vil gjøre små endringer, fordi det vil være en riktig strategi.

Rosenqvist tror ikke det vil nytte med behandling. For hun mener at han ikke er interessert i å få det. Dermed har hun konkludert med at han vil forbli som i dag, i all framtid.

Hun har flere ganger sagt at hun ikke tror Breivik vil endre seg. Rosenqvist mener at Breivik kan være villig til å begå alvorlig vold igjen. Hun mener det er like stor risiko for det nå, som da hun skrev den første vurderingen av ham i 2013. Selv om han nå kaller seg en ikke-militant nazist og sier at han er mot bruk av vold.

Det kan skje så fort som mens han er løslatt på prøve mener Rosenqvist.

I 2013 skrev hun at Breivik hadde personlighets-forstyrrelser. Hun mente da at disse «er så stabile, at det neppe er noen endring i dem».

Breivik har også forklart seg for retten. Han sier at selv om han fortsatt er nazist, så vil han ikke bruke vold for å nå politiske mål.

Alle som er dømt til 21 års forvaring har krav på å be om å bli løslatt etter ti år. Det er denne retten Breivik nå bruker. Men for at han skal slippe fri på prøve, så må han kunne vise til at han er en mindre risiko. Det må være en klar endring i risiko for bruk av vold, og han må fungere bedre sosialt enn før.

Om det er en fare for at han kan gjøre nye og alvorlige handlinger, så skal han forbli i forvaring.

Dommeren spurte også om dette i retten. Han ba Breivik om å overbevise dem om at han ikke lenger var en risiko.

– En som er dømt for noe alvorlig, kan aldri garantere at han ikke gjør det igjen. Det går på om samfunnet gir ham en sjanse eller ikke. Så det er umulig å garantere, svarte Breivik. Han sa også at han har en rekke store planer for forretninger han vil drive med, dersom han slipper ut.

– Der står det detaljert og konkret fra dag til dag hva jeg vil gjøre de første hundre dagene. Det å jobbe med forretninger er den eneste andre lidenskapen jeg har. Jeg har ingen andre lidenskaper. Jeg kan kanskje spille dataspill, sa Breivik.

Rosenqvist mener også at fengselet bør endre på planene for Breivik. Hun mener han bør bli satt til å jobbe med noe praktisk. Hun tror det vil være bedre for ham enn å sitte med bøker og egne tanker imellom 10 timer og 12 timer av døgnet.

Breivik sa onsdag at han bruker rundt 70 timer i uken på å studere og jobbe med politiske planer.

– Jeg tror ikke at han ønsker å jobbe i fengselet. Men for å bryte opp hans måte å tenke på, hadde det vært en fordel med praktisk arbeid. Det har ikke fengselet fått til, sa Rosenqvist.

Breivik ristet selv på hodet da hun snakket om hvor viktig praktisk arbeid ville vært.

---

Kort om saken

  • Randi Rosenqvist er psykiater, og har fulgt opp Anders Behring Breivik i snart ti år.
  • Hun mener at han ikke er mindre farlig enn før.
  • Hun tror det er liten sjanse for at han vil endre seg i årene framover.

---Siste utgave

På forsiden nå