Klar Tale følger:

22. juli

Et nytt prosjekt skal sjekke hvordan ofrene for terroren følges opp.