Norge

Hver dag blir 10.000 hanekyllinger avlivet

Flere politikere i Europa kaller dette uetisk. De vil forby metoden som blir brukt for å avlive kyllingene.

Når du spiser et egg, tenker du over hvordan produksjonen av egg foregår?

Til eggproduksjon blir det brukt verpehøns. Hanene er det ingen bruk for. Små, dagsgamle hanekyllinger blir avlivet med en gang de kommer til verden.

Det skjer med mange hanekyllinger. Både i Norge og ellers i Europa. I Norge er det 3,8 millioner hanekyllinger som blir avlivet på et år. Det skriver avisa Dagbladet. I Europa skjer det med flere hundre millioner kyllinger årlig.

De havner i en slags kvern.

Maserasjon er navnet på metoden de bruker for å slakte kyllingene som har «feil kjønn». Da bruker de en maskin hvor kniver roterer fort. De knuser kyllingene raskt.

Dette er en godkjent slaktemetode av kyllingene. Det skal gå så fort at kyllingene ikke lider.

Men det er ikke sikkert at metoden er så human som det vi har trodd.

Den europeiske union (EU) har en egen avdeling som heter EPRS. Den finner frem objektiv informasjon om politikk og forskning til parlamentets medlemmer. De skrev i desember 2022 at det ikke er sikkert at metoden er bra nok. En studie fra 2019 viste flere problemer med måten å slakte på. Maskinene kan ha blader som roterer for sakte. Eller for store mellomrom mellom bladene på knivene. Da vil ikke hanekyllingene bli avlivet raskt. De kan oppleve smerte, nød og frykt, ifølge EFSA sin studie.

Er det riktig å fortsette å bruke en slik slaktemetode?

Det er det flere land som ikke syns. Tyskland og Frankrike er blant landene som allerede forbyr den. Og i EU diskuterer de et forbud for alle EU-landene.

Danske Niels Fuglsang vil forby maserasjon. Han er medlem av EU-parlamentet. Han sa i mars i fjor sin mening om metoden under en debatt i parlamentet. Flere politikere i Europa ønsker et forbud mot metoden.

– Det er barbarisk. Helt ærlig. Hva sier det om oss? Hva sier det om våre verdier? Hva sier det om vårt etiske kompass? Ikke noe særlig godt som jeg kan se, og derfor bør det stoppe. Derfor bør vi ha et forbud mot dette på europeisk nivå.

EU jobber med nye lover for hvordan vi behandler dyr. De skulle ha et forslag klart før jul. Men det ble ikke ferdig.

Også i Norge er det mange som vil forby maserasjon. Deriblant Une Bastholm. Hun er leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Hun syns ikke vi kan stå for dette som samfunn. Å produsere frem levende vesener, for så å kverne dem til døde få timer senere. Det har hun sagt til Dagbladet.

Også i Norge skal vi se på hvordan dyrene blir behandlet. Det kommer en ny stortingsmelding i 2024. Vi har spurt departementet for landbruk og mat om bruk av maserasjon i Norge. Bør vi forby metoden, når det faktisk ikke er sikkert at kyllingene dør med én gang? Og når store land allerede har sagt nei til metoden?

Regjeringen skal prøve å fremme ny stortingsmelding om dyrevelferd i løpet av 2024. Det sier ministeren for landbruk og mat i en e-post til Klar Tale.

– Som jeg tidligere har svart i Stortinget, så er dette et felt der teknologien endrer seg raskt. Jeg vurderer dette primært som et etisk spørsmål, sier Geir Pollestad.

Han sier og at det ikke er tatt stilling til spørsmålet om hvordan dette lovmessig skal behandles for fremtiden.

Vi spør om han mener at metoden bør bli forbudt, siden det er tvil om kyllingene kan lide når de blir avlivet. Da svarer han det samme igjen.

Nå fins det nemlig et alternativ. Det er kommet ny teknologi. Den ser hvilket kjønn eggene har. Nortura, som produserer Prior-egg, har begynt å bruke denne teknologien. I en pressemelding sier de at målet er å produsere alle egg på denne måten i 2025.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå