Klar Tale følger:

Somalia

En nordmann er dømt for drap i Somaliland.

UDI vil kanskje trekke tilbake midlertidig tillatelse til opphold for somaliere.

Siste utgave